Projektowanie systemów domofonowych, wideodomofonowych oraz kontroli dostępu.

Zintegrowany system kontroli dostępu z systemem domofonowym / wideodomofonowym

System kontroli dostępu w obiekcie ma za zadanie kontrolę wstępu oraz uniemożliwienie osobom nieuprawnionym niekontrolowanego wejścia / wjazdu do garażu oraz wejścia na klatki schodowe. Systemem kontroli dostępu mogą być objęte wejścia na teren obiektu, przejścia z garażu do klatek schodowych itp.

Zastosowana technologia zbliżeniowa, a elementami zbliżeniowymi będą karty lub breloczki.

Każdy lokator wyposażony będzie w standardową kartę zbliżeniową lub brelok do wyboru. Każdemu lokatorowi zostanie przydzielony odpowiedni poziom dostępu do wybranej części obiektu – klatki i/lub garażu.

Elementy systemu

 • Czytniki kart zbliżeniowych – czytniki zintegrowane z panelami wideofonowymi.
 • Czytnik wyposażony jest w sygnalizację dźwiękową i sygnalizację optyczną LED.
 • Karty i breloki zbliżeniowe
 • Breloczek zbliżeniowy pasywny
 • Przycisk wyjścia ewakuacyjnego

Stacja monitorowania – opcja dostępna jeśli będzie wykorzystywany komputer na stanowisku portiera

Najważniejsze cechy oprogramowania

 • możliwość sterowania wszystkimi przejściami z poziomu programu
 • wykorzystanie standardowego protokołu RS 485
 • program może być wykorzystywany w trybie online lub offline w zależności od potrzeb ( w przypadku wykorzystywania programu jedynie do programowania kart nie ma potrzeby zastosowania komputera w pomieszczeniu ochrony)
 • automatyczny odczyt wszystkich zdarzeń w systemie po uruchomieniu PC
 • możliwość zdefiniowania operatorów systemu o różnych uprawnieniach,
 • możliwość definiowania stref czasowych, przedziałów czasowych

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty czy breloczka, element dostępu będzie mógł być skasowany z systemu, gdyż każdy z nich będzie posiadał unikalny numer i będzie przydzielony indywidualnie (imiennie) do mieszkańca (lub numeru lokalu).